SKOLER/INSTITUTIONER

Angsthåndterings-forløb

Til hvem?

Gruppeforløb til børn med angstproblematikker. Dette er børn, der ikke er syge af angst, men hvor forældre/lærere ikke ved hvordan de kan hjælpe dem. Det kan være børn, der ikke tør fremlægge for klassen, ikke kan besøge venner alene, ikke kan sove om aftenen, er bange for at tage i skole, ikke tør være alene hjemme, deltage i fritidsaktiviteter mm. Dvs., at bekymringerne allerede nu har en indvirkning på deres liv. De kan ikke altid gøre de ting, de burde kunne, da bekymringer, ængstelse og bange tanker stopper dem. Det er vigtigt med en indsats inden angsten tager helt over og bliver til en lidelse.

Metoder?

I samtalegruppen arbejdes med angsthåndtering ud fra kognitiv adfærdsterapi. Der er fokus på sammenhængen mellem krop, tanker, følelser og handlinger. Der arbejdes trin for trin på at ændre og håndtere de bange og bekymrede tanker.

Hvordan?

I samtalegrupperne mødes jeg 5 gange alene med børnene på skolen, i skoletiden. Der arbejdes med øvelser og redskaber, der gør angsten mere håndtérbar, og den udfordres skridt for skridt. Børnene får redskaber, de kan bruge efter forløbet er slut.

Forældrene mødes inden forløbet med mig til et grundigt info-møde, og samtidig er de også med til en afsluttende session sammen med deres børn. Undervejs er forældrene aktivt deltagende på hjemmefronten i børnenes arbejde med at få styr på bekymringer og bange tanker.

I hvert forløb kan der være 4-5 børn med. Det er relevant at samle børn i alderssvarende grupper, feks.: 7-8 år, 9-10 år, 11-12 og 13-15 år.

Læs mere herunder om selve forløbet.

Undervisning – lærere og klasser

Der kan med fordel også (til)vælges undervisning for klasser, lærere eller begge dele.

Temaer, der kan sættes fokus på:

 • Angsthåndteringsforløb-hvad er det? (særligt for klasser/lærere, hvor der er børn i forløb)
 • Bange/bekymrede tanker – Hvad er det, og hvad kan man gøre?
 • Selvsikker opførsel – redskaber til at sige fra og turde være sig selv.
 • Drillerier/Mobning – hvad kan jeg/vi gøre?
 • Klassen som fællesskab – Hvordan styrker vi fællesskabet i klassen?

Temaerne behandles i vekselvirkning mellem oplæg/undervisning og inddragelse af konkrete redskaber. Hvert tema lægger op til 1-2 timers undervisning. Dette tilrettelægges efter aftale med jer. Efter ønske, kan der tilbydes længere forløb med fokus på ét eller flere temaer for klasser eller mindre lærergrupper (op til 10). Efter ønske, kan dette også arrangeres for større lærergrupper. Kontakt mig for at aftale nærmere.

Selve forløbet

Før forløbet

 • Møde med leder
 • Brev fra mig om tilbuddet sendes ud til forældre via intra.
 • Forældre tilmelder deres børn til forløbet (inkl. kort beskrivelse af barnets problematik).
 • Kommunikation m. lærere/ledelse om udvælgelse af børn.
 • Kontakt til forældre om hvilke børn, der skal være med i forløbet.
 • Forældrebrev (introduktion) udsendes til forældre.
 • Skema til oplysning omkring barnets udfordringer udsendes til forældre.
 • Forældre returnerer skema til mig.

Under forløbet

 • Forældremøde 2 timer (eftermiddag)
 • Session m. børnegruppe à 1 ½ time x 5 (skoletid)
 • Afslutning børn+forældre 1 ½ time (eftermiddag)
 • Undervejs: Mail udsendes efter hver session til forældre.
 • Undervejs: Forældre har mulighed for at kontakte mig pr. mail.
 • Undervejs: Telefontid 2 t/uge, hvor forældre kan kontakte mig.