Angsthåndteringsforløb for børn/unge – med støtte fra forældre.

Om forløbene og redskaberne

Til hvem?

Flere og flere børn er bange, bekymrede og ængstelige. Det kan være for en eller flere ting, f.eks. kan det være børn, der ikke tør fremlægge for klassen, ikke kan besøge venner alene, ikke kan sove om aftenen, er bange for at tage i skole, ikke tør være alene hjemme, deltage i fritidsaktiviteter mm. Dvs., at bekymringerne allerede nu har en indvirkning på barnets/den unges liv.

Mange forældre er tvivl om, hvordan de skal hjælpe deres børn, når de giver udtryk for bekymringer/bange tanker. Som forældre kan I godt se, at jeres barn er for bange og bekymret, men samtidig synes I måske heller ikke, at jeres barn/unge har det så dårligt, at der er brug for terapeutisk hjælp. Lad mig sige det sådan: Det er vigtigt med en indsats inden angsten på sigt tager over og bliver til en lidelse. Jeg kan hjælpe jer og jeres barn – enten gennem telefoniske konsultationer med jer eller gennem hjemmekonsultationer med jer og jeres barn

Hvordan?

I forløbene benyttes metoder fra den kognitive adfærdsterapi. Redskaberne I møder er konkrete og overskuelige, og der arbejdes målrettet med de bekymrede og bange tanker. Især barnet/den unge, men også I forældre, er aktive, når der arbejdes med at sætte fokus på ubekymrede tanker frem for bange og bekymrede tanker. Der vil være øvelser, der skal arbejdes med hjemme fra gang til gang. Der tages til enhver tid udgangspunkt i barnet og dets aktuelle ståsted.

Hvor?

I kan selv vælge, om vi skal tale sammen via telefonen eller om vi skal mødes hjemme hos jer. Forløbet varer 7 uger, hvor vi taler sammen i telefon eller mødes – begge dele 5 gange. Undervejs i forløbet har I fri adgang til mailkorrespondance og mulighed for at ringe med spørgsmål i min telefontid.

Redskaberne I får i forløbet kan også bruges efter det er afsluttet.

Forløb 1 – Telefonkonsultation

Først tages kontakt til mig (via kontaktformular eller mail) med ønske om at starte et forløb op, eller med de spørgsmål I evt. måtte have.

  • Forsamtale tlf. 20 min.
  • Skema fremsendes til forældre og udfyldes. Tilbagesendes derefter.
  • 5x telefonkonsultation over 7 uger.
  • Fri mailkorrespondance/kontakt i telefontid undervejs.

I dette forløb er det forældrene der grundigt sættes ind i og introduceres for de metoder og øvelser, der skal laves. Øvelserne laves dernæst hjemme sammen med barnet.

Forløb 2 – Hjemmekonsultation

Først tages kontakt til mig (via kontaktformular eller mail) med ønske om at starte et forløb op, eller med de spørgsmål I evt. måtte have.

  • Forsamtale tlf. 20 min.
  • Skema fremsendes til forældre og udfyldes. Tilbagesendes derefter.
  • 5x hjemmekonsultation over 7 uger.
  • Fri mailkorrespondance/kontakt i telefontid undervejs.

I dette forløb kommer jeg hjem til jer i jeres trygge rammer. Både I og barnet er med til konsultationerne.