Mentorforløb for forældre til børn med angstproblematikker.

Om forløbene og redskaberne

Til hvem?

Mange forældre kan blive i tvivl om, hvordan de bedst kan hjælpe deres børn, når de giver udtryk for ængstelse/bekymringer/bange tanker. Det kan f.eks. være, at barnet ikke tør fremlægge for klassen, ikke kan besøge venner alene, ikke kan sove om aftenen, er bange for at tage i skole, ikke tør være alene hjemme, deltage i fritidsaktiviteter mm.

Som forældre kan I godt se, at bekymringerne har en indvirkning på jeres barns liv, men samtidig synes I måske heller ikke, at jeres barn/unge har det så dårligt, at der er brug for terapeutisk hjælp. Lad mig sige det sådan: Hvis I oplever, at jeres barns hverdag og liv er påvirket i mindre eller større grand af disse bekymringer og ængstelser, så er det vigtigt med en indsats, også selvom I måske ikke tænker, at jeres barn har en decideret angstlidelse.

Jeg kan hjælpe jer og jeres barn. Jeg tilbyder både længere og kortere forløb – afhængigt af jeres families behov.

Hvordan?

I forløbene benyttes metoder fra den kognitive adfærdsterapi. Redskaberne I møder er konkrete og overskuelige, og der arbejdes målrettet og omsorgsfuldt (!) med de bekymrede og bange tanker. Især barnet/den unge, men også I forældre, er aktive, når der arbejdes med at sætte fokus på ubekymrede tanker frem for bange og bekymrede tanker. Der vil være øvelser, der skal arbejdes med hjemme fra gang til gang. Der tages til enhver tid udgangspunkt i barnet og dets aktuelle ståsted.

Hvor?

Du kan vælge mentorforløb af forskellige varighed, enten 7-ugers eller 12-ugers forløb. 7-ugers  mentorforløbet afvikles gennem telefoniske konsultationer. 12-ugers forløbet kan både tilmeldes som forløb gennem telefoniske konsultationer eller som forløb med hjemmebesøg.

Redskaberne I får i forløbet kan også bruges, efter det er afsluttet.

Skal jeg vælge 7 ugers- eller 12-ugers mentorforløbet?

Jeg tilbyder både et 7-ugers forløb og et 12-ugers mentorforløb. Det er for at opfylde flest mulige behov. Redskaberne er håndterbare og er ikke komplicerede at forstå eller anvende.

12-ugers forløbet.

Nogle synes at det er rart at have et lidt længere forløb, hvor der afsættes mere tid til de enkelte øvelser, men også at kunne få ekstra råd og vejledning, når behovet opstår. Samtidig er der også et visuelt online-forløb at støtte sig til. Til jer anbefaler jeg 12-ugers mentorforløbet. Det kan også være, at det for jer og jeres barn med lige præcis de udfordringer, det har, passer bedst at have mere tid og et tættere samarbejde med mig. Til jer anbefaler jeg også 12-ugers mentorforløbet.

Forskellen på et 12-ugers telefonisk mentorforløb og hjemmeforløb er, at jeg i hjemmeforløbet, besøger jer i hjemmet – og her er jeres barn også tilstede til konsultationerne. I hjemmeforløbet er det derfor mig, der formulerer opgaver, redskaber mm. for både jer og jeres barn.

7-ugers forløbet.

Vil du gerne have et kortere forløb, og synes at det er passende at have mig ved jeres side (telefonisk) 5 gange over 7 uger, så anbefaler jeg mit 7 ugers forløb.

Er du i tvivl om, hvad der er det rigtige for dig og dit barn. Så book en tid i min kalender til en gratis og uforpligtende forsamtale, så finder vi ud af det i fællesskab. Du vil, når du klikker på linket, blive bedt om at udfylde et par spørgsmål, inden du omstilles til min kalender.

Mentorforløb – 7 uger.

Først tages kontakt til mig med ønske om at starte et forløb op eller med spørgsmål I evt. måtte have.

  • Forsamtale tlf. 30 min.
  • 5 x 1 times telefonkonsultation over 7 uger.
  • Mulighed for mailkorrespondance undervejs.

Telefonisk konsultation: I sættes grundigt ind i og introduceres for de metoder og øvelser, der skal laves. Øvelserne laves dernæst hjemme sammen med barnet. Der arbejdes ud fra TRIVSEL-modellen, som sikrer progression i jeres arbejde derhjemme. Men samtidig vil forløbet til enhver tid tage udgangspunkt i barnets aktuelle behov og ståsted.

Mentorforløb – 12 uger

Først tages kontakt til mig med ønske om at starte et forløb op eller med spørgsmål I evt. måtte have.

  • Forsamtale tlf. 30 min.
  • 7 x 1 times telefonkonsultation/hjemmekonsultation over 12 uger.
  • Fri mailkorrespondance/kontakt i telefontid undervejs.
  • Adgang til mit 4 ugers online-forløb, som grundigt forklarer og gennemgår de redskaber, vi arbejder med.

Telefonisk konsultation: I sættes grundigt ind i og introduceres for de metoder og øvelser, der skal laves. Øvelserne laves dernæst hjemme sammen med barnet. Der arbejdes ud fra TRIVSEL-modellen, som sikrer progression i jeres arbejde derhjemme. Men samtidig vil forløbet til enhver tid tage udgangspunkt i barnets aktuelle behov og ståsted.

Vælges hjemmekonsultation, kommer jeg hjem til jer i jeres trygge rammer og konsultationerne foregår sammen med jer og jeres barn.