OM MIG

Lisbet Eldrup

Lisbet Eldrup - lærer, cand.pæd. og Cool Kids-vejleder.

Hvordan kan jeg hjælpe?

Jeg har arbejdet som lærer i 14 år. Jeg har arbejdet med alle alderstrin i løbet af mit lærerliv, og jeg var rigtig glad for at være lærer. Det er enormt givende at være vidne til, hvordan børn og unges liv og verden formes igennem årene. Jeg holdt utroligt meget af at kunne være en del af denne proces og være med til at bidrage til deres dannelse og læring.

I løbet af årene som lærer var der samtidig nogle oplevelser der frustrerede mig og ærgrede mig. Jeg kan faktisk huske, at jeg især blev opmærksom på dette det år, da jeg blev lærer for tre 3.klasser. Det, jeg oplevede, var en stigende tendens til, at børnene trak sig fra forskellige situationer – både sociale og faglige – uden de helt kunne gøre noget ved det. Og jeg kunne heller ikke gøre noget ved det, for jeg vidste ikke hvordan jeg skulle hjælpe. Vi taler her om oftest helt almindelige og i øvrigt velfungerede børn, der forsøgte at bakke ud af fremlæggelser, udflugter med klassen, legeaftaler, opvisninger mm. Når jeg talte med dem om denne adfærd, så jeg hurtigt et mønster, der pegede i retning af stor nervøsitet, bekymring for hvordan det skal gå, præstationsangst, ængstelse for at være adskilt fra forældre og lignende. De ville egentlig gerne gøre alle disse ting, men kunne eller turde ikke.

Det mest frustrerende for mig var, at jeg havde en idé om at man da måtte kunne hjælpe, men jeg vidste ikke helt hvordan.

Jeg fandt løsningen.

Jeg var efterhånden blevet en garvet lærer, og imens jeg var lærer, havde jeg også videreuddannet mig inden for pædagogik og didaktik, og på mange måder var jeg en ekspert i, hvordan børn lærer. Altså, hvordan en opgave kan formidles, hvordan nye færdigheder og viden trænes og bliver til kompetencer, og hvordan den optimale rammesætning herfor kan være.

Det gik op for mig, at denne viden om læring, som jeg havde, ikke behøvede at begrænse sig til det faglige, men at jeg også måtte kunne bruge den i forhold til børn der er ængstelige, bange og bekymrede. Men samtidig måtte jeg dygtiggøre mig inden for området, så jeg netop kunne få de rigtige redskaber, til at kombinere med min store didaktiske og pædagogiske viden.

En dag opdagede jeg, at der fandtes en uddannelse som angsthåndterings – vejleder (Cool kids-vejleder). Det var lige den uddannelse jeg havde ledt efter, for at kunne tage det næste skridt imod at kunne hjælpe disse børn og unge. Det er en uddannelse, hvor man med håndtérbare redskaber, kan hjælpe børn og unge med ængstelse og bekymringer – altså angstproblematikker. Jeg tilmeldte mig uddannelsen med det samme.

Nu var jeg klar til at hjælpe børnene!! Eller det troede jeg. For i mine undervisningstimer og det daglige liv på skolen, var der bare ikke rigtigt tid til at hjælpe. Undervisningen kørte slag i slag, og i frikvarterne var det også væsentligt, at børnene var sammen med deres kammerater.

Samtidig med, at jeg grublede over, hvordan jeg dog kunne komme til at hjælpe mine elever, nu hvor jeg havde kompetencen, så fik jeg afprøvet nogle af de teknikker og redskaber, jeg havde lært på uddannelsen. Jeg hjalp nogle børn, der ikke var mine elever. Og jeg så hvor lidt der faktisk skal til, for at ændre børnenes opfattelse af det, de er bange/bekymrede/ængstelige for. Dette gav mig endnu mere blod på tanden til at komme i gang med at hjælpe flere børn.

Lad mig hjælpe jer!

Så efter meget selvransagelse, så tog jeg en pause fra lærerlivet. Jeg sagde op! Jeg startede min egen virksomhed, hvor jeg i dag – med udgangspunkt i mine uddannelser og mange års erfaring – bl.a. hjælper børn og unge med angstproblematikker og hjælper forældre med at få ro på hverdagen i familien.

Læs mere om mine forløb her.