Håndtering af angstproblematikker

Hvad menes der med “angstproblematikker”

Jeg arbejder med børn/unge med angstproblematikker. Med angstproblematikker menes, når barnet endnu ikke har en angstlidelse, men at det snarere er bange, bekymrede og ængstelige tanker.

Men disse tanker forhindrer barnet i at leve livet fuldt ud i nogle situationer. Det kan f.eks. være, når barnet/den unge ikke kan være med til de fritidsaktiviteter, fødselsdage, fremlæggelser, optrædener mm. som det gerne ville/burde.

Så selvom det ikke er en angstlidelse, så er det ofte en problematik, der har været i barnets/den unges liv over længere tid, og som ikke bare forsvinder, selvom forældre/voksne har talt med og forklaret barnet/den unge, at der ikke er noget at være bange for.

Mine forløb

Private

I disse forløbet arbejdes konkret og målrettet 1- til -1 på at barnet/den unge får kontrol over sine tanker og dermed også over bekymringerne. Hjælpen til barnet/den unge sker i samarbejde med jer forældre. Der er mulighed for enten telefoniske konsultationer eller hjemmekonsultationer. I de telefoniske konsultationer er det jer forældre, der taler med mig, og videreformidler øvelser og redskaber til barnet/den unge. I hjemmekonsultationer deltager både (en eller begge) forældre og barnet/den unge.

Skoler/institutioner

Jeg tilbyder gruppeforløb, men også undervisning i angsthåndtering.

Onlinekurser

Derudover vil der også inden længe komme onlinekurser til dig, der vil hjælpe dit bekymrede og ængstelige barn.

Klik ind på underpunkterne i menuen og læs mere om mine forløb.