Håndtering af angstproblematikker

Hvad menes der med “angstproblematikker”

Jeg arbejder med børn og unge, der er udfordrede af med bange, bekymrede og ængstelige tanker. Det er både de børn og unge, der dagligt har angstproblematikker, der udfordrer dem, så de ikke kan det, de ellers burde og ville. Men jeg arbejder også med børn og unge, som kun nogle dage eller i nogle perioder, har udfordringer med ængstelse og bekymrede tanker – men som har brug for redskaber til at håndtere disse tanker, når de dukker op.

Disse tanker forhindrer barnet i at leve livet fuldt ud i nogle situationer. Det kan f.eks. være, når barnet/den unge ikke kan være med til de fritidsaktiviteter, fødselsdage, fremlæggelser, optrædener mm. som det gerne ville/burde.

Fælles for disse angstproblematikker er, at de har været i barnets/den unges liv over længere tid evt. on/off, og de forsvinder ikke bare af sig selv, selvom forældre/voksne har talt med og forklaret barnet/den unge, at der ikke er noget at være bange for.

Mine forløb

Private

I disse forløbet arbejdes konkret og målrettet 1-til-1 på at barnet/den unge får kontrol over sine tanker og dermed også over bekymringerne. Hjælpen til barnet/den unge sker i samarbejde med jer forældre. Der er mulighed for enten telefoniske konsultationer eller hjemmekonsultationer. I de telefoniske konsultationer er det jer forældre, der taler med mig, og videreformidler øvelser og redskaber til barnet/den unge. I hjemmekonsultationer deltager både (en eller begge) forældre og barnet/den unge.

Skoler/institutioner

Jeg tilbyder gruppeforløb, men også undervisning i angsthåndtering.

Onlinekurser

Jeg tilbyder desuden onlinekurser- og forløb. Her er det også muligt, at tilmelde sig min “Mini-guide til forældre” ganske gratis.

Klik ind på underpunkterne i menuen og læs mere om mine forløb.